Projekti

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts

„Kopīgi pasākumi jauno uzņēmēju radīšanai profesionālajās skolās Kauņas un Zemgales reģionos” (Start- ups promotion).

Projekta mājas lapa

Nr. 2010/0093/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/005

Izglītības programmu "Enerģētika" un ""Būvdarbi" mācību satura, metodiskā nodrošinājuma un praktisko mācību īstenošanas kvalitātes uzlabošana.

Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001

Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001

Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana.

Stipendijas

Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001

Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001

Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos.

Projektu mājas lapa

Nr. 2010/0217/3DP/3.1.3.2.0/10/APIA/VIAA/006

Nr. 2010/0217/3DP/3.1.3.2.0/10/APIA/VIAA/006

Zaļenieku vidusskolas ēkas rekonstrukcija un aprīkojuma modernizācija vispārējās vidējās izglītības kvalitātes uzlabošanai Jelgavas novadā.

Nr. 2008/0001/1DP/2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002

Nr. 2008/0001/1DP/2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002

Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos priekšmetos.

Projektu mājas lapa

Nr. 2005/01/VPD1/ESF/PIAA/05/NP/3.2.4.1/0001/0001/0178

Nr. 2005/01/VPD1/ESF/PIAA/05/NP/3.2.4.1/0001/0001/0178

Zemgales plānošanas reģiona mūžizglītības atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana.

Nr. 2005/0258/VPDI/ESF/PIAA/04/APK/3.2.1./0070/0153

Izglītības programmas "Saimnieciskās darbības uzskaite, kontrole un analīze" profesionālo praktisko nodarbību laboratorijas izveide un patstāvīgo darbu satura un metodiskā nodrošinājuma izstrāde un aprobācija.

JoomShaper