Uzņemšana profesionālajās izglītības programmās

Informācija: 63074250; 63074332 (lietvede), 22043531 (direktora vietniece mācību darbā)

Uzņemšana sākas 2024. gada 17. jūnijā,

 izņemot kvalifikācijā būvizstrādājumu galdnieks(mācību ilgums 4 gadi) – no 2024. gada 1.augusta

 

2024./2025. mācību gadā aicinām mācīties ar pamatskolas izglītību:
Izglītības programma Kvalifikācija  Mācību ilgums (gadi) Izglītības dokuments
Restaurācija Silikātmateriālu restaurācijas tehniķis 4 Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Kokizstrādājumu izgatavošana Būvizstrādājumu galdnieks 4 Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Būvdarbi Mūrnieks 1 Profesionālās kvalifikācijas apliecība

ar vidusskolas izglītību:

Izglītības programma Kvalifikācija  Mācību ilgums (gadi) Izglītības dokuments
Augkopība Augkopības tehniķis 1,5 Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Restaurācija Silikātmateriālu restaurācijas tehniķis 2 Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Ēdināšanas pakalpojumi Pavārs 1,5 Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Kokizstrādājumu izgatavošana Būvizstrādājumu galdnieks 1,5 Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Sekmīgie audzēkņi saņem stipendiju pēc stipendiju nolikuma (līdz 150 EUR)

https://www.zav.lv/attachments/category/2/Nolikums_Zalenieku_KAV_Stipendijas.pdf 

  • Mācību valoda – latviešu
  • Profesijas ieguve bez maksas
  • Uzņemšana bez iestājpārbaudījumiem, bez vecuma ierobežojuma
  • Skola piedāvā dienesta viesnīcu, ēdnīcu

Darbojas sporta un pašdarbības pulciņi

 

Dokumentus pieņem līdz 2024. gada 23. augustam:

pirmdienās           8.30 – 15.00

otrdienās             8.30 – 15.00

trešdienās           8.30 – 15.00

ceturtdienās       8.30 – 15.00

piektdienās        8.30 – 12.00

Apstiprinājums par uzņemšanu 1. kursā tiks nosūtīts 2024. gada 23. augustā uz iesniegumā norādīto e – pastu.

Papildus informācija par uzņemšanu:

  • Izglītības programmas īstenošanu sāk 2024.gada 1.septembrī un atsevišķos gadījumos personu var uzņemt Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskolā pēc 1.septembra, izvērtējot iepriekšējā mācību iestādē apgūto programmu vai programmas daļu rezultātus


Stājoties Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā, uzrādot pasi vai dzimšanas apliecību, jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  • iesniegums Zaļenieku KAV Direktorei, kurā norādīta izvēlētā profesionālās izglītības programma un iegūstamā kvalifikācija; Lejupielādē iesniegumu šeit.
  • pamatizglītību, arodizglītību, vidējo vispārējo izglītību vai citu iepriekšējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot dokumenta oriģinālu);
  • medicīniskā izziņa Nr. 027/u;
  • 1 fotogrāfija (3X4).

Pielikumā - iesnieguma elektroniskā versija, kuru var aizpildīt un atsūtīt uz
e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
iesniegums jāparaksta ar elektronisko parakstu vai, kad iespējams, jāatbrauc uz skolu un jāiesniedz iesnieguma oriģināls.

JoomShaper