Uzņemšana arodvidusskolā

Informācija: 63074250 (lietvede), 63074332 (lietvede), 22043531 (direktores vietniece mācību darbā), 29433918 (direktore)

2023./2024. mācību gadā aicinām mācīties

ar pamatskolas izglītību:

Izglītības programma Kvalifikācija  Mācību ilgums (gadi) Izglītības dokuments
Restaurācija Restauratora asistents 4 Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Būvdarbi Mūrnieks 1 Profesionālās kvalifikācijas
apliecība
Ēdināšanas pakalpojumi Pavārs 4 Diploms par profesionālo vidējo izglītību

ar vidusskolas izglītību:

Izglītības programma Kvalifikācija  Mācību ilgums (gadi) Izglītības dokuments
Administratīvie un sekretāra pakalpojumi Klientu apkalpošanas speciālists 1,5 Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Augkopība Augkopības tehniķis 1,5 Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Restaurācija Restauratora asistents 2 Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Ēdināšanas pakalpojumi Pavārs 1,5 Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Kokizstrādājumu izgatavošana Būvizstrādājumu galdnieks 1,5 Diploms par profesionālo vidējo izglītību

 Sekmīgie audzēkņi saņem stipendiju pēc stipendiju nolikuma (līdz 150 EUR).

  • Mācību valoda - latviešu
  • Profesijas ieguve bez maksas
  • Uzņemšana bez iestājpārbaudījumiem, bez vecuma ierobežojuma
  • Skola piedāvā dienesta viesnīcu, ēdnīcu, stipendiju

 

Darbojas sporta un pašdarbības pulciņi

Dokumentus pieņem:

pirmdienās 8.30 - 15.00
otrdienās 8.30 - 15.00
trešdienās 8.30 - 15.00
ceturtdienās 8.30 - 15.00
piektdienās 8.30 - 12.00


Stājoties Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā, uzrādot pasi vai dzimšanas apliecību, jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  • iesniegums Zaļenieku KAV Direktorei, kurā norādīta izvēlētā profesionālās izglītības programma un iegūstamā kvalifikācija; Lejupielādē iesniegumu šeit.
  • pamatizglītību, arodizglītību, vidējo vispārējo izglītību vai citu iepriekšējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot dokumenta oriģinālu);
  • medicīniskā izziņa Nr. 027/u;
  • 1 fotogrāfija (3X4).

Pielikumā - iesnieguma elektroniskā versija, kuru var aizpildīt un atsūtīt uz
e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
iesniegums jāparaksta ar elektronisko parakstu vai, kad iespējams, jāatbrauc uz skolu un jāiesniedz iesnieguma oriģināls.

JoomShaper