Esi gaidīts mūsu skolā!

Lasīt vairāk

Projekts “Viedā skola restaurācijā un būvniecībā”

Lasīt vairāk

Izglītības programma
RESTAURĀCIJA

Skatīt video

Skolas moto

Mūsu spēks pastāv mūsu garīgā stiprumā. (K.Ulmanis)

Skolas misija

Veidot izglītības vidi un sagatavot izglītotas, radošas un konkurētspējīgas personības

Skolas vīzija

Skola, kas mainās un attīstās

Skolas vērtības

Vienotība, pēctecība, profesionalitāte

Restaurācija

Restaurācija - iegūstamā kvalifikācija restauratora asistents ar specializāciju mūrnieku un apdares darbos, trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

lasīt vairāk

Kokizstrādājumu izgatavošana

Kokizstrādājumu izgatavošana - iegūstamā kvalifikācija Būvizstrādājumu galdnieks ar ievirzi koka restaurācijā, trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

lasīt vairāk

Būvdarbi

Būvdarbi - iegūstamā kvalifikācija mūrnieks, otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

lasīt vairāk

tab4

Ēdināšanas pakalpojumi

Ēdināšanas pakalpojumi - iegūstamā kvalifikācija pavārs, trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

lasīt vairāk

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi - iegūstamā kvalifikācija klientu apkalpošanas speciālists, trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis, apguves ilgums 1,5 gadi.

lasīt vairāk

Augkopība

Augkopības tehniķis plāno, organizē un veic kultūraugu audzēšanu, ražas novākšanu un uzglabāšanu, sastāda augkopības produkcijas ražošanas darbu veikšanas plānu; izstrādā darba uzdevumus, vada darba procesu augkopībā, izpilda darbus augkopības produkcijas ražošanā.

lasīt vairāk

Vispārējā izglītība

Zaļenieku KAV piedāvā apgūt pamatizglītības programmu.

lasīt vairāk

Pirmsskolas izglītība

Pirmsskolas izglītības satura īstenošanas mērķis ir zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi.

lasīt vairāk

JoomShaper