Skolēn, piesakies līdzfinansējumam dalībai izglītojošā pasākumā!
07 Mai 2024
Jelgavas novada Izglītības parvalde aicina vispārizglitojošo skolu 7.-12. klasu izglītojamos, profesionālās ievirzes skolu izglitojamos no 12 gadu vecuma un profesionālo programmu audzēkņus līdz 18 gadu vecumam pieteikties uz lidzfinansējumu dalībai izglitojošā pasākumā (nometnē, kursos, meistarklasē).…
Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas audzēkņi stažējās Vācijā
12 Apr 2024
8.februārī Zaļās muižas pils zālē četri Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskolas profesionālās izglītības programmas “Restaurācija” audzēkņi, kuri janvārī stažējās Vācijā, saviem kolēģiem un pedagogiem prezentēja prakses rezultātus. Audzēkņu praktiskās apmācības un pedagoga profesionālā pilnveide notika…
Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas audzēkņi Austrijā darba vidē apguva restauratoru asistenta profesijai nepieciešamās prasmes
12 Apr 2024
8.aprīlī Zaļās muižas pils zālē 6 Zaļenieku KAV profesionālās izglītības programmas “Restaurācija” audzēkņi, kuri no 3.līdz 23.martam atradās praksē Austrijā, saviem kolēģiem un pedagogiem prezentēja prakses rezultātus. Audzēkņu praktiskās apmācības un pedagoga profesionālā pilnveide notika…
Kājām pa Rīgu ar vēstures skolotāju
06 Mar 2024
Vēsturi un kultūras mantojumu iepazīstam caur notikumiem un ar tiem saistītiem cilvēkiem, priekšmetiem un atmiņām. Latvijas muzeji glabā šo vēstures vērtīgo daļu. Tādēļ, lai skolēniem mācību procesā sniegtu iespēju iepazīt vēstures klātbūtni, izglītības programmas “Restaurācija”…
Uzņemšana 1. KLASĒ
06 Mar 2024
Ļoti gaidīsim jaunos pirmklasniekus mūsu skolā! Bērna likumiskais pārstāvis iesniegumu par uzņemšanu var iesniegt elektroniski vai klātienē. Iesniegumu un sīkāku informāciju par uzņemšanas kārtību meklē skolas mājas lapā šajā saitē: https://zav.lv/izglitiba/skola/uznemsana-pamatskola
Jelgavas novada pašvaldības īstenotu projektu atzīst par labāko Zemgales reģionā
21 Dec 2023
7. decembrī Viļņā notika Interreg V-A Latvijas–Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam noslēguma konference, kas pulcēja 125 dalībniekus. Tajā tika apbalvoti 12 labākie projekti, kurus programmas uzraudzības komitejas locekļi atlasīja programmas reģioniem: Kurzemes, Zemgales, Latgales Latvijā un…
JoomShaper