Interešu izglītība

AUDZINĀŠANAS DARBA PRIORITĀTES:

2020./2021. m.g. Pilnveidot izpratni par brīvību kā iespēju un atbildību.

2021./2022. m.g. Attīstīt caurviju prasmes: jaunradi, uzņēmējspējas un pilsonisko līdzdalību.

2022./2023. m.g. Pilnveidot izglītojamo izpratni par sociālās un ētiskās kompetences nozīmi pašattīstībā un karjeras izaugsmē.

Pulciņa nosaukums Vadītājs Laiks, vieta
Pamatizglītības izglītojamajiem
Tautas dejas Madlēna Bratkus

1. kl. trešdienās 12.00-12.40
2.-3. kl. trešdienās 12.50-13.30, piektdienās 12.50-13.30
4.-5. kl. piektdienās 13.40-14.20
6.-7. kl. piektdienās 14.30-15.10

Vizuālā māksla Anita Antoņeviča otrdienās 13.40-14.20, trešdienās 12.50-13.30, 13.40-14.20, 14.30-15.10
Skatuves runa Īrisa Silova

1.-4. kl. pirmdienās 13.40-14.20
1.-9. kl. pirmdienās 14.30-15.10, 15.10-16.00

Angļu valodas un diskusiju pulciņš Inese Briede pirmdienās 16.00-17.00
Koris Guntra Minkevica

trešdienās 13.40-14.20, piektdienās 13.40-14.20

Ansamblis Guntra Minkevica trešdienās 14.30-15.10, piektdienās 14.30-15.10
Dizaina un tehniskās modelēšanas pulciņš Andrejs Kopilovs ceturtdienās 14.30-15.10, 15.10-16.00
Sports Antra Freiberga 1.-4. kl. trešdienās 12.50-13.30, piektdienās 13.40-14.20
5.-9. kl. pirmdienās 14.30.-15.10, piektdienās 14.30-15.10
Keramikas pulciņš Olga Butnāre otrdienās 12.50-13.30, 13.40-14.20, 14.30-15.10, 15.10-16.00
Izdzīvošanas pulciņš Juris Ozols otrdienās 13.40-14.20, 14.30-15.10, 15.10-16.00
Pavāru pulciņš   darbu sāks novembrī
Profesionālās izglītības audzēkņiem
Jauktais vokālais ansamblis Ervīns Ramiņš otrdienās 11.50-12.30 pils zālē
Audzēkņu pašpārvalde, jauniešu klubs Maija Ošiņa

trešdienās plkst. 12:30 3. mācību korpusa 38. telpā,

Teātra pulciņš Māris Zabarovskis

otrdienās plkst. 14:30 Zaļenieku kultūras namā

JoomShaper