Piekļūstamības paziņojums

Piekļūstamības paziņojums

Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskolas tīmekļvietnewww.zav.lv

Tīmekļvietnei veikts Padziļinātais izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskolas mekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Nav tastatūras piekļuve un vizuālais fokuss
  • Nav pievienota attēlu tekstuālā alternatīva
  • Krāsu kontrasti noatbilst robežās no 1 līdz 4,5

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 01.02.2023.
Izvērtēšanu veica Jānis Erno.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: https://zav.lv/attachments/category/21/ZAV.pdf

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas.Apraksta alterntīva – saturā pievienot attēlu aprakstu drukāta teksta formātā, mainīt krāsu kontrastus.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zvaniet: +371 26469253

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 5 (piecu) darba dienu laikā..

Sūdzību iesniegšana

Direktora p.i. Dace Vīpule Kuļika
tālr. 26469253
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir Iļja Dobahovs.

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 01.02.2023.

Šo paziņojumu apstiprināja Jānis Erno Galvenais speciālists izglītības tehnoloģiju jautājumos..

JoomShaper