Uzņemšana pamatskolā

Uzņemšana Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas 1.klasē ir atvērta no 2024. gada 01. marta

Bērna likumiskais pārstāvis iesniegumu par uzņemšanu var iesniegt elektroniski vai klātienē.

Iesniedzot iesniegumu elektroniski, bērna likumiskais pārstāvis uz elektronisko pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., nosūta iesniegumu (e.doc), parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, aizgādnim pievienojot aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju vai, gadījumā, ja bērna likumiskais pārstāvis nav viens no bērna vecākiem, dokumenta, kas apliecina likumiskā pārstāvja tiesības pārstāvēt bērnu, kopiju.

Lejupielādēt šeit!

Klātienē iesniedzot iesniegumu personīgi, jāuzrāda:

  • vecāku/likumiskā pārstāvja pase vai personas ID karte;
  • bērna dzimšanas apliecība vai bērna personu apliecinošs dokuments;
  • aizgādību apliecinošs dokuments, ja bērnam nodibināta aizgādība;
  • dokuments, kas apliecina likumiskā pārstāvja tiesības pārstāvēt bērnu, ja bērna likumiskais pārstāvis nav viens no bērna vecākiem.

Tos klātienē var iesniegt pamatskolas ēkā 1.stāvā pie lietvedes, Centra ielā 3, Zaļeniekos, Jelgavas novadā

Iesniegumu pieņemšanas laiki:

Pirmdienās 08.00-16.00

Otrdienās 08.00-16.00

Trešdienās 08.00-16.00

Ceturtdienās 08.00-16.00

Piektdienās 08.00-15.00

 

Iesniegumi tiek reģistrēti hronoloģiskā secībā. Skola informē par iesnieguma saņemšanu vienas darba dienas laikā, nosūtot informāciju uz norādīto e-pasta adresi.

Apstiprinājums par uzņemšanu 1.klasē tiks izsūtīts līdz 15. jūnijam, iesniedzot iesniegumu līdz 10.jūnijam.

JoomShaper