Zaļenieku  komerciālās un amatniecības vidusskolas rekvizīti:

 

LR Jelgavas novada pašvaldība

Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola

Jelgavas iela 7, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3011

Reģ.Nr. LV90009118031

Kods  HABALV22

Konts  LV07HABA0551025900443

e-pasts:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (profesionālā izglītība)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (pamatizglītība)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītojamo un vecāku saziņai ar skolotājiem jāizmanto e-klases pasts

 

Kontaktinformācija:

Amats

Vārds, uzvārds

Tel. Nr.

Direktore

Rita Īve-Zaķe

28396446

Direktores vietniece izglītības jomā (profesionālajā izglītībā)

Valija Barkovska

22043531

Direktores vietniece (Mācību darbnīcu "Restauratoru nams" vadītāja) 

Dace Vīpule Kuļika

26469253

Direktores vietniece izglītības jomā (pamatizglītībā)

Inga Veismane

29536193

Direktores vietniece audzināšanas jomā (pamatizglītībā)

Inese Briede

25336818

Pirmsskolas metodiķe

Aleksandra Krutovska

26996077

Sociālā pedagoģe

Inese Ubaviča-Radvila

26412238

Lietvede

Iveta Staša

63074332

Lietvede

Daira Staša

63074250

Lietvede (Izglītības centrā)

Īrisa Silova

63084403

Dežurants (Izglītības centrā)

 

63074388

Skolas saimnieks

Pantelejs Pahirko

63074388

Dienesta viesnīcas vadītāja

Elīna Rozenfelde

29273809

Zaļās muižas pils gide

Valija Barkovska

22043531

 

 
 
JoomShaper