Ēdināšanas pakalpojumi

Ēdināšanas pakalpojumi - iegūstamā kvalifikācija pavārs, trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis, apguves ilgums 4 gadi, ar vidējo izglītību - 1,5 gadi.

Pavārs ir ēdināšanas uzņēmuma darbinieks, kas novērtē pārtikas produktu kvalitāti, veic to pirmapstrādi, prot rīkoties un kopt ēdināšanas uzņēmumu aprīkojumu, ievērojot sanitārijas, higiēnas un darba drošības noteikumus, gatavo un noformē ēdienus un piedevas, zina atskaites un uzskaites pamatus, strādā komandā.

JoomShaper