Digitālās stratēģijas izveide profesionālām izglītības iestādēm un virtuālo apmācību uzsākšana restaurācijā un būvniecībā, lai paaugstinātu sadarbības partneru kapacitāti attālinātu un kombinētu apmācību īstenošanā

 • Projekts Nr. 2020-1-LV01-KA226-VET-094520
 • Ieviešanas laiks: 05.2021. – 31.03.2023.

Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības stratēģiskās partnerības projekts “Viedā skola restaurācijā un būvniecībā” (Smart School in restoration and construction industry) (Nr. 2020-1-LV01-KA226-VET-094520). Projektu finansē Eiropas Komisija.

Projekta uzdevumi:

 1. Veicināt izglītības iestāžu attīstību, uzlabojot profesionālo programmu saturu un piedāvājumu restaurācijā un būvniecībā, kā arī paaugstinot administratīvā personāla un pedagogu profesionālās kompetences.
 2. Mazināt profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu skolu pamešanu pirms kvalifikācijas iegūšanas.
 3. Palielināt profesionālo izglītības iestāžu topošo absolventu konkurētspēju darba tirgū, apgūstot papildus prasmes

Projekta vadošais partneris: Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola

Sadarbības partneri: Latvijas Lauksaimniecības Universitāte; Paņevežas profesionālās izglītības un apmācības centrs (Lietuva); Profesionālā inženierzinību vidusskola (Slovākija)

Galvenās aktivitātes:

 • Digitālās stratēģijas izstrāde;
 • Profesionālo priekšmetu pedagogu digitālās kompetences paaugstināšana tiešsaistes apmācībās;
 • Studiju vizītes partnerskolu administratīvajam personālam, lai iepazītos ar labāko praksi profesionālo izglītības iestāžu un programmu digitalizācijā;
 • Pedagogu neformālās apmācības, lai veicinātu inovatīvu risinājumu ieviešanu mācību darbā;
 • Digitālās platformas izveide Moodle vidē, atbilstoši digitālai stratēģijai;
 • Virtuālo mācību materiālu izstrāde un aprobēšana 9 moduļiem restaurācijā un celtniecībā.

Projekta koordinators: 

Lelde Šantare

izglītības projektu vadītāja

Tālr.: 63048487

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Aktīvie projekti Zaļenieku KAV 2020./2021. m.g.

Informācija - pielikumā.

DARBA VIDĒ BALSTĪTAS APMĀCĪBAS UZSĀKŠANA BŪVNIECĪBAS UN RESTAURĀCIJAS NOZARĒS ZEMGALĒ UN PAŅEVEŽĀ

 • Projekta nr. LLI-315
 • Ieviešanas laiks: 01.05.2018.-31.10.2019.

 

 • Projekta mērķis: uzlabot restaurācijas prasmes topošajiem un esošajiem būvniecības un restaurācijas speciālistiem Zemgalē un Paņevežā, palielinot viņu konkurētspēju darba tirgū.

Projekta kopējās izmaksas, EUR: 290 334.64, Jelgavas novada pašvaldības projekta  daļa: 234 962,18, no tās programmas finansējums 85% - 199 717,85; Jelgavas novada pašvaldības finansējums 10% - 23 496,22, valsts līdzfinansējums 5% - 11 748,11

Projekta vadošais partneris: Jelgavas novada pašvaldība

Projekta partneris:  Paņevežas profesionālās izglītības un apmācības centrs (Lietuva)

Projekta aktivitātes ietver Restaurācijas nama izveidi Zaļeniekos (Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas telpās), 8 profesionālās izglītības programmu uzlabošanu, atbilstoši Latvijas Amatniecības kameras meistaru rekomendācijām; 215 topošo restaurācijas un būvniecības speciālistu apmācību, atbilstoši darba devēju prasībām un 61 esošo darbinieku profesionālo pilnveidi. Projekta ietvaros notiks arī vizītes pie sadarbības partneriem, Latvijas Amatniecības kamerā un apmācības Vācijas profesionālās izglītības centrā.

Projekta nosaukums angļu valodā: Initiation of working environment based training in construction and restoration industry at Zemgale and Panevezys/ Initiation of WEBT

Pielikumi: Restauratoru nama meistarklašu neformālās izglītības programmu licences

Publicitāte:

Uzsāk projektu, kas veicinās restauratoru prasmes

Noslēdzas darbs pie profesionālās izglītības programmas “Restaurācija” pilnveidošanas

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekta koordinators:
Lelde Šantare

Tālr.: 63048487;
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Nr. 8.3.2.2./16/I/001

ESF projekts „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Nr. 8.3.4.0/16/I/001

Jaunu iemaņu praktizēšana starptautiskā vidē

Jaunu iemaņu praktizēšana starptautiskā vidē

Projekta Nr. 2017-1-LV01-KA102-035287 

Īstenošanas laiks: 01.12.2017. - 31.07.2019. 

JoomShaper