Pedagogu digitālās kompetences paaugstināšana tiešsaistes apmācībās

2021./2022. mācību gadā Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas pedagogi Erasmus+ programmas projekta “Viedā skola restaurācijā un būvniecībā” ietvaros kopā ar projekta partneriem no Lietuvas un Slovākijas piedalās tiešsaistes apmācībās digitālo kompetenču paaugstināšanā.

Saskaņā ar projekta aktivitāšu plānu katram no projekta partneriem jānoorganizē 1 – 2 dienu tiešsaistes apmācību kurss projektā iesaistītajiem partneriem digitālo kompetenču paaugstināšanai. Laika posmā no 2021. gada septembra līdz 2022. gada februārim ir notikušas trīs tiešsaistes apmācības angļu valodā sekojošās tēmās:

  • “Digitālais mārketings: zīmols un komunikācija digitālajās platformās” (2 dienu apmācības, organizators Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola, Latvija, lektore zīmolvede Diāna Ņikitina)
  • “IT rīki digitālo mācību materiālu veidošanai: tiešsaistes IT rīki” (2 dienu apmācības, organizators Paņevežas profesionālās izglītības un apmācības centrs, Lietuva, lektore Attīstības nodaļas vadītāja Justina Čivilytė)
  • “IT rīki digitālo mācību materiālu veidošanā: video un foto apstrādes programmas” (2 dienu apmācības, Profesionālā inženierzinību vidusskola, Slovākija, lektori MSc. Juraj Bienik, PhD un MSc. Miroslav Uhrina, PhD)

Tiešsaistes apmācību laikā pedagogiem savas skolas ietvaros ir iespēja mācīties un praktiskos darbus veikt kopā, tā papildus gūstot pieredzi vienam no otra. Izvēlētā darba organizācijas forma, kad apmācību laikā tiešsaistes kursu saturs tiek projicēts uz ekrāna un katram pedagogam ir iespēja līdzdarboties savā datorā, sniedz iespēju mācīties kopā un pārvarēt digitālās un valodas barjeras. Pedagogi atzīst, ka piekrist dalībai apmācībās bija izaicinājums, taču motivējošs iedrošinājums bija radītā iespēja mācīties kopā un apzināties, ka no kolēģiem tiks saņemts atbalsts , tulkojot neskaidros terminus no angļu valodas uz latviešu valodu un kolēģa mentora loma, palīdzot apgūt dažādos IT rīkus.

Tuvākajā laikā notiks tiešsaistes apmācības, kuras organizēs projekta sadarbības partneris Latvijas Lauksaimniecības universitāte.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2021.gada 2.maija līdz 2023.gada 31.martam. Projekta kopējais finansējums - 99 377 EUR, ko 100% apmērā finansē Eiropas Komisija. ZKAV projekta īstenošanai pieejamais finansējums ir 44 922 EUR.

 

Informāciju sagatavoja:

Dace Vīpule-Kuļika
Projekta vadītāja asistents

JoomShaper