Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas audzēkņi stažējās Vācijā

8.februārī Zaļās muižas pils zālē četri Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskolas profesionālās izglītības programmas “Restaurācija” audzēkņi, kuri janvārī stažējās Vācijā, saviem kolēģiem un pedagogiem prezentēja prakses rezultātus. Audzēkņu praktiskās apmācības un pedagoga profesionālā pilnveide notika Erasmus+ programmas projekta ietvaros.

Projekta dalībnieki atzina, ka Vācijas mācību centrā pavadītais laiks un veiktie darbi būtiski paaugstinājuši viņu zināšanas un prasmes mūrēšanā. Prakses laikā īpaša vērība tika pievērsta precizitātei, instrukciju ievērošanai un detalizētu aprēķinu veikšanai pirms darba uzsākšanas, rokas instrumentu pareizai izvēlei un izmantošanai, tehnoloģiskajam procesam.

Papildus nozīmīgs ieguvums bija darbs starptautiskā vidē – prakses vadītājs bija vācu meistars, arī centra dienesta viesnīcā uzturējās vācu jaunieši. Tas deva iespēju uzlabot svešvalodas zināšanas, kā arī iepazīt citu tautu sadzīvi, kultūras un vērtību atšķirības.

Vienlaicīgi tiek uzsākti gatavošanās darbi, lai jau 3. martā seši audzēkņi un divi pedagogi dotos stažēties uz Austriju, Klāgenfurti, kur trīs nedēļu ilgā praksē uzņēmumos audzēkņi apgūs dažādas ar restaurāciju saistītas prasmes, kā arī iepazīs privāto uzņēmējdarbību un  ikdienas sadzīvi Austrijā.

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības (KA1) īstermiņa mobilitātes izglītojamajiem un pedagoģiskajam personālam projekts “Zaļenieku KAV izglītojamo un pedagogu profesionālā pilnveide starptautiskā vidē" Nr. 2023-1-LV01-KA122-VET-000136081 tiek īstenots no 2023.gada 1.septembra līdz 2025.gada 28.februārim. Projekta kopējais finansējums Zaļenieku komerciālajai un amatniecības vidusskolai sastāda 62 976 EUR, ko 100% apmērā finansē Eiropas Komisija.

Spied šeit un skaties attēlu galeriju!

JoomShaper