Nr. 2008/0001/1DP/2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002

Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos priekšmetos.

Projektu mājas lapa

JoomShaper