Nr. 2005/01/VPD1/ESF/PIAA/05/NP/3.2.4.1/0001/0001/0178

Zemgales plānošanas reģiona mūžizglītības atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana.

JoomShaper