Lepojamies ar mūsu izcilniekiem!

Mēs ar Jums lepojamies:
Annija Bergmane 18. gr.
Rigonda Ķere      18. gr.
Santa Gračeva     19. gr.
Ričards Dzintars Mucinieks  11. gr.
Inese  Jaņina     28. gr.
Ieva Kazaine      28. gr.
Edgars Svētiņš   28-V. gr.
Gundega Ābele  28-V. gr.
Kristofers Muižnieks  38. gr. 

ZKAV administrācija

Pārsteiguma balvu gaidiet janvārī!

JoomShaper