Ziemas uzņemšana - ko piedāvā VIAA īstenotais ESF projekts?

ESF projekts "Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai",
Vienošanās Nr.2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA /VIAA/001

ESF jauniešiem arī 2013./2014. mācību gadā piedāvā apgūt 78 profesijas
Ko piedāvā VIAA īstenotais ESF projekts?

2013./2014. mācību gadā ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu 44 profesionālās izglītības iestādes jauniešiem piedāvā apgūt dažādas tautsaimniecībā pieprasītas profesijas. Mācības pieejamas 78 dažādās profesijās. Mācības ir bezmaksas, to izmaksas sedz ESF.

Informācija par projektu.

JoomShaper