Pavasara izlaidums

7. martā diplomus saņēma 12 jaunie klientu apkalpošanas speciālisti, kas pusotru gadu mācījās izglītības programmā "Administratīvie un sekretāra pakalpojumi". Mācības finansēja ESF projekts "Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai", vienošanās Nr.2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA /VIAA/001.

Sveicam absolventus!

JoomShaper