Kursi “21.gs pieeja pieaugušo izglītībā”

Kursos biju kopā ar kolēģēm no Jelgavas novada - Irmu Sērmūksli Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas direktori un Edīti Čakšu sporta skolotāju Staļģenē. Kursu laikā Grieķijas pilsētā Larisā no 2022. gada 2. aprīļa līdz 9. aprīlim regulāri apmeklēju un aktīvi piedalījos nodarbībās, prezentācijās, diskusijās un kultūras programmās, prezentēju Latvijas vēsturi, kultūru un izglītības sistēmu, Zaļenieku komerciālo un amatniecības vidusskolu, Jelgavas novada centienus pieaugušo izglītībā. Savā profesionālajā kontekstā nodibināju kontaktus un, iespējams, plānošu turpmākos sadarbības un partnerības projektus ar Portugāles kolēģi – kursu dalībnieku Rikardo un Marcia Sol no Madeiras salas skolas.
Kursu koordinators bija pieredzējis pieaugušo izglītotājs Konstantinos Oikonomou kungs, Larisas pilsētas 1. Otrās iespējas skolas vadītāja vietnieks. Kursi bija laba iespēja man iegūt pieredzi par mūsdienu perspektīvām un pieejām pieaugušo izglītības jomā. Tie ietvēra teorētiskās un praktiskās nodarbības. To saturs - dažādas tēmas, piemēram, pārdomas par izglītības paradigmu atšķirību, izglītību sociālajai transformācijai, teorētiskās attīstības izpēti no Meserau līdz Noulsam, Freiram un Brūkfīldam, kā arī dziļu izpratni par pieaugušo izglītības misiju.
Galvenā tēma, kas turpinājās trīs dienu garumā bija kritiskā domāšana, tās un diskusijas vērtība kā pieaugušo mācīšanas un mācīšanās galvenie virzieni Bija iespēja apmeklēt unikālo Meteoru, UNESCO aizsargāto dabas pieminekli un Kalambaku.
Apmācību laikā apmeklējām Otrās iespējas skolu pieaugušajiem, tikāmies ar skolēniem un skolotājiem. Bijām vizītē Larisas bibliotēkā un privātajā akadēmijā.
Tā bija lieliska pieredze iepazīties ne tikai ar Grieķijas izglītības sistēmu, bet arī iepazīt citu valstu dalībniekus no Portugāles un Spānijas, kuri dalījās pieredzē par savu valstu izglītības sistēmām.Ļoti interesanta bija ekskursija uz Meteoru. Meteora atrodas Grieķijas centrālajā daļā, Tesalijas apgabalā. Klinšu pakājē ir Kalambakas pilsēta. Šī vieta ir tik īpaša, jo klinšu "torņu" virsotnēs atrodas vairāki seni klosteri, kas ainavu padara brīnišķīgu un piesaista neskaitāmus tūristus, kas dodas pa līkloču taciņām tos apskatīt.
Esmu pateicīga un gandarīta par Erasmus+ projektā sniegto iespēju paplašināt savas profesionālās zināšanas pieaugušo izglītības jomā, par iedvesmu, ko sniedz tikšanās ar
ES valstu pedagogiem, kultūrvēsturisko vietu apmeklējums. Redzu iespēju izmantot Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas plašos materiāltehniskos resursus un pedagoģiskos cilvēkresursus darbībām, kas paredz izglītības paplašināšanas iespējas pieaugušajiem (piemēram, otrās iespējas izglītības iespēju paplašināšanu,
sniedzot atbalstu darba devējiem darbinieku izglītošanā, kā arī attīstot darbinieku kvalifikāciju, pamatojoties uz darba devēja prasībām utt.).

Valija Barkovska

Spied šeit un skaties attēlu galeriju no brauciena!

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora

projekts Nr. 2020-1-LV01-KA101-077185

 “Kvalitatīvas un pieejamas izglītības nodrošināšana Jelgavas novadā”

JoomShaper