Īstenos projektu vēsturisko ēku saglabāšanas pieredzes veicināšanai Latvijā un Norvēģijā

Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidussskola sadarbībā ar Kuldīgā darbojošos biedrību  “Kultūras projektu koordinācijas centrs” un norvēģu partneri Akershus ēku konservācijas centrs sadarbosies projektā “Vēsturisko ēku saglabāšanas pieredzes veicināšana Latvijā un Norvēģijā “Sens nams, jauns stāsts””. Projekta ietvaros iecerēts popularizēt vēsturisko ēku restaurācijas pieredzi abās valstīs, pievēršot sabiedrības uzmanību nepieciešamībai saglabāt kultūras mantojumu.

Projekta ietvaros tiks organizētas 3 starptautiskas restaurācijas darbnīcas Zaļeniekos, Kuldīgā un Drebakā Norvēģijā, kuru laikā tiks veikti praktiski restaurācijas darbi, atjanojot vēsturiskās koka būvdetaļas dažādos objektos, kā arī tiks rīkotas izglītojošas lekcijas. Skolas bijušie un esošie audzēkņi varēs iesaistīties kādā no šīm darbnīcām, kopīgi ar studentiem no Norvēģijas apgūstot praktiskas kokapstrādes restaurācijas iemaņas, restaurējot Abgunstes muižas logus, un Kuldīgas vai Drebakas vēsturiskās durvis.

Šajās darbnīcās varēs apgūt senās kokapstrādes prasmes un tradicionālās metodes. Projekta partneri uzskata, ka tradicionālās amatu prasmes ir būtiski nepieciešamas, lai nodrošinātu vēsturisko ēku autentiskuma saglabāšanu, jo, ja tās izzudīs, arī senās ēkas ies zudumā, jo tās vairs nebūs iespējams korekti atjaunot. Darbnīcu ietvaros dalībnieki apmeklēs Abgunstes un Lielvircavas muižas un noklausīsies lekcijas, padziļinot zināšanas un izpratni par seno ēku vērtību un to atjaunošanas procesu. Darbnīcās piedalīsies arī Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma restaurācijas programmas audzēkņi.

Savukārt, lai veicinātu jauniešu interesi par mantojuma saglabāšanu, septembrī skolas audzēkņi piedalīsies mantojuma forumā, kura ietvaros dalībnieki atraktīvas pastaigu spēles formā iepazīs Kuldīgas vecpilsētas vērtības.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda Divpusējās sadarbības fonda finansiālu atbalstu.  

Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai!

Norway grants

JoomShaper