Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Skolēni
Ja skolēns ir kontaktpersona:
 • Apmeklē skolu, 7 dienas veicot paštestu. Ja paštesta rezultāts ir pozitīvs, dodas izolācijā.
 • Atrodas mājas karantīnā 10 dienas. Atsākot apmeklēt skolu, nav nepieciešams uzrādīt laboratoriskus testēšanas rezultātus vai ārsta izziņu.
 • Iepriekš minētais attieas arī uz kontaktpersonām, kam saslimušais ir ģimenes loceklis.

Ja skolēns ir saslimis ar Covid-19

 • Ievēro izolāciju 7 dienas. Var atsākt ameklēt skolu 8.dienā, ja pēdējo 24 stundu laikā nav bijuši slimības simptomi. Atsākot apmeklēt skolu, nav nepieciešams uzrādīt laboratoriskās testēšanas rezultātu vai ārsta izziņu.
 
Darbinieki

Ja darbinieks ir kontaktpersona:

 • Atrodas mājas karantīnā 10 dienas 
vai
 • Turpina veikt darba pienākumus, 7 dienas veicot paštestu. Ja paštesta rezultāts ir pozitīvs, dodas izolācijā. 
vai
 • Pēc iespējas agrāk veic testu laboratorijā vai testēšanas punktā, ja testa rezultāts negatīvs, var turpināt veikt darba pienākumus, 10 dienas lietojot ffp2 respiratoru, bez vārsta un 3. vai 4. dienā veicot atkārtotu testu (negatīvs)
Ja darbinieks ir saslimis ar Covis-19
 • Ievēro izolāciju 7 dienas. Var atsākt pildīt darba pienākumus 8.dienā, ja pēdējo 24 stundu laikā nav bijuši slimības simptomi.
 
Svarīgi!
 • Obligāti jāveic paštests, ja personai parādās slimības simptomi
 • Skolēni paštesta/laboratorijas rezultātu ziņo klases audzinātājam
 • Klases audzinātājs pārliecinās, ka visi skolēni ir veikuši paštestus un rezultāts ir negatīvs
JoomShaper