Karjeras konsultācijas

Ar ESF projekta "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros" (ID Nr. 7.2.1.JG2) finansējumu 24. martā un 22. aprīlī skolā notiek grupu un individuālās karjeras konsultācijas karjeras konsultanta vadībā. Nodarbībās: prezentācijas par CV un pieteikuma vēstules sagatavošanu (Europass), CV video veidošanu, vakanču portālu izmantošanu, praktiski ieteikumi par sagatavošanos darba intervijai. Individuālajās konsultācijās jaunieši ar karjeras konsultanta palīdzību sagatavo Europass un CV video versijā un plāno savu karjeras izaugsmi ilgtermiņā.

JoomShaper