Lieldienu pasākums 2015

2015. gada 2. aprīlī plkst. 10.00 pils pagalmā (nelabvēlīgos laika apstākļos - pils zālē).

Komandu pieteikumus iesniegt direktores vietniecei audzināšanas darbā Dacei Vīpulei-Kuļikai līdz 1. aprīlim. Mājasdarbs - krāsotas olas (maksimums - 20 olas). Katra krāsotā ola komandai dos papildus punktus.

JoomShaper