Uzņemšana

Informācija: 63074250, 22043531, 29433918, fakss 63074332

2018./2019. mācību gadā aicinām mācīties
(stipendija no 10 līdz 150 EUR)

ar pamatskolas izglītību:

Izglītības programma Kvalifikācija  Mācību ilgums (gadi) Izglītības dokuments
Restaurācija Restauratora asistents 4 Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Autotransports Automehāniķis 4 Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Ēdināšanas pakalpojumi Pavārs 4 Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Būvdarbi Mūrnieks 1 Profesionālās kvalifikācijas apliecība

ar vidusskolas izglītību:

Izglītības programma Kvalifikācija  Mācību ilgums (gadi) Izglītības dokuments
Administratīvie un sekretāra pakalpojumi Klientu apkalpošanas speciālists 1,5 Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Augkopība Augkopības tehniķis 1,5 Diploms par profesionālo vidējo izglītību

 

  • Mācību valoda - latviešu
  • Visas izglītības programmas akreditētas
  • Profesijas ieguve bez maksas
  • Uzņemšana bez iestājpārbaudījumiem, bez vecuma ierobežojuma
  • Zaļenieku KAV neklātienes klasēs var iegūt vispārējo vidējo izglītību
  • Skola piedāvā dienesta viesnīcu, ēdnīcu, stipendiju

Darbojas sporta un pašdarbības pulciņi

Dokumentus pieņem:

pirmdienās 8.30 - 15.00
otrdienās 8.30 - 15.00
trešdienās 8.30 - 15.00
ceturtdienās 8.30 - 15.00
piektdienās 8.30 - 12.00


Stājoties Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā, uzrādot pasi vai dzimšanas apliecību, jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  • iesniegums Zaļenieku KAV Direktorei, kurā norādīta izvēlētā profesionālās izglītības programma un iegūstamā kvalifikācija;
  • pamatizglītību, arodizglītību, vidējo vispārējo izglītību vai citu iepriekšējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot dokumenta oriģinālu);
  • medicīniskā izziņa Nr. 026/u vai Nr. 027/u;
  • 1 fotogrāfija (3X4).

JoomShaper