Uzņemšana

Informācija: 63074250, 22043531, 29433918, fakss 63074332

2017./2018. mācību gadā aicinām mācīties
(stipendija no 10 līdz 150 EUR)

ar pamatskolas izglītību:

Izglītības programma Kvalifikācija  Mācību ilgums (gadi) Izglītības dokuments
Restaurācija Restauratora asistents 4 Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Autotransports Automehāniķis 4 Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Enerģētika un elektrotehnika Elektrotehniķis 4 Diploms par profesionālo vidējo izglītību

ar vidusskolas izglītību:

Izglītības programma Kvalifikācija  Mācību ilgums (gadi) Izglītības dokuments
Administratīvie un sekretāra pakalpojumi Klientu apkalpošanas speciālists 1,5 Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Augkopība Augkopības tehniķis 1,5 Diploms par profesionālo vidējo izglītību

JAUNIEŠU GARANTIJAS izglītības programmās uzņemam 17 līdz 29 (ieskaitot) gadus  vecus nestrādājošus jauniešus, saņemot stipendiju līdz 115 EUR mēnesī:

Izglītības programma Kvalifikācija  Iepriekšējā izglītība Mācību ilgums (gadi) Izglītības dokuments
Būvdarbi Mūrnieks 9 klases 1 Profesionālās kvalifikācijas apliecība

 

  • Mācību valoda - latviešu
  • Visas izglītības programmas akreditētas
  • Profesijas ieguve bez maksas
  • Uzņemšana bez iestājpārbaudījumiem, bez vecuma ierobežojuma
  • Zaļenieku KAV neklātienes klasēs var iegūt vispārējo vidējo izglītību
  • Skola piedāvā dienesta viesnīcu, ēdnīcu, stipendiju

Darbojas sporta un pašdarbības pulciņi

Dokumentus pieņem:

pirmdienās 8.30 - 15.00
otrdienās 8.30 - 15.00
trešdienās 8.30 - 15.00
ceturtdienās 8.30 - 15.00
piektdienās 8.30 - 14.00


Stājoties Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā, uzrādot pasi vai dzimšanas apliecību, jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  • iesniegums Zaļenieku KAV Direktorei, kurā norādīta izvēlētā profesionālās izglītības programma un iegūstamā kvalifikācija;
  • pamatizglītību, arodizglītību, vidējo vispārējo izglītību vai citu iepriekšējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot dokumenta oriģinālu);
  • medicīniskā izziņa Nr. 026/u vai Nr. 027/u;
  • 1 fotogrāfija (3X4).

JoomShaper