Jauno audzēkņu uzņemšana

turpinās

līdz 2014. gada 30. augustam

Lauksaimniecība

kvalifikācija – augkopības tehniķis

Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis, mācību ilgums 1,5 vai 4 gadi – jauna izglītības programma, sākot ar 2014. gada 1. septembri!

Zinību dienas svinīgais pasākums

1. septembrī 10:00

Zaļenieku pamatskolas pagalmā

Perspektīva

Līdz 2014. gada 1. septembrim Zaļenieku komerciālajai un amatniecības vidusskolai tiks pievienota Zaļenieku pamatskola

Profesijas

Automehāniķis, elektriķis, restauratora asistents, klientu apkalpošanas speciālists, grāmatvedis, augkopības tehniķis, pavārs, mūrnieks

Vispārējā izglītība (neklātiene)

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, pamatizglītības 2. posma programma (7. – 9. kl.)

Pulciņi

Jauktais vokālais ansamblis, dramatiskais pulciņš, tehniskais pulciņš, sports, audzēkņu pašpārvalde

Enerģētika un elektrotehnika

Enerģētika un elektrotehnika - iegūstamā kvalifikācija elektriķis, trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis, apguves ilgums 4 gadi.

lasīt vairāk

Grāmatvedis

Grāmatvedība - iegūstamā kvalifikācija grāmatvedis, trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis, apguves  ilgums  4 gadi.

lasīt vairāk

Būvdarbi

Būvdarbi - iegūstamā kvalifikācija mūrnieks, otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis, apguves ilgums 2 gadi.

lasīt vairāk

Autotransports

Autotransports - iegūstamā kvalifikācija automehāniķis, trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis, apguves  ilgums  4 gadi.

lasīt vairāk

Ēdināšanas pakalpojumi

Ēdināšanas pakalpojumi - iegūstamā kvalifikācija pavārs, otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis, apguves ilgums 3 gadi.

lasīt vairāk

Restaurācija

Restaurācija - iegūstamā kvalifikācija restauratora asistents ar specializāciju mūrnieku un apdares darbos, trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis, apguves ilgums 4 gadi.

lasīt vairāk

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi - iegūstamā kvalifikācija klientu apkalpošanas speciālists, trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis, apguves ilgums 1,5 gadi.

lasīt vairāk

Lauksaimniecība

Augkopības tehniķis plāno, organizē un veic kultūraugu audzēšanu, ražas novākšanu un uzglabāšanu, sastāda augkopības produkcijas ražošanas darbu veikšanas plānu; izstrādā darba uzdevumus, vada darba procesu augkopībā, izpilda darbus augkopības produkcijas ražošanā.

lasīt vairāk

Vispārējā izglītība

Zaļenieku KAV neklātienē piedāvā apgūt vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (10. – 12. kl.) un pamatizglītības programmu (9. kl.)

lasīt vairāk

JoomShaper