Stundu saraksts

*Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākuma "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" projekta "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" (Vienošanās Nr.7.2.1.2./15/I/001)

Projekts līdzfinansēts Jaunatnes Nodarbinātības iniciatīvas ietvaros

 

Stundu saraksta izmaiņas:

 

 

 

 

Noderīgas saites:

Valsts izglītības satura centrs: http://visc.gov.lv/

Mācību video: macibuvideo.lv

Dabaszinātnes un matemātika: http://www.dzm.lu.lv/

http://www.uzdevumi.lv/

https://www.e-klase.lv/lv/

 

  

 

 

 

 

 

 

 

JoomShaper