Dokumenti

Rekvizīti

 

LR Jelgavas novada pašvaldība

Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola

Jelgavas iela 7, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3011

Reģ.Nr. LV90009118031

Kods  HABALV22

Konts  LV07HABA0551025900443

 

Direktore – Lilita Leoho

29433918, 63074474,  fakss 63074332

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

JoomShaper