Lieldienu pasākums 2015
01 Apr 2015
2015. gada 2. aprīlī plkst. 10.00 pils pagalmā (nelabvēlīgos laika apstākļos - pils zālē). Komandu pieteikumus iesniegt direktores vietniecei audzināšanas darbā Dacei Vīpulei-Kuļikai līdz 1. aprīlim. Mājasdarbs - krāsotas olas (maksimums - 20 olas). Katra…
Karjeras konsultācijas
25 Mar 2015
Ar ESF projekta "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros" (ID Nr. 7.2.1.JG2) finansējumu 24. martā un 22. aprīlī skolā notiek grupu un individuālās karjeras konsultācijas karjeras konsultanta vadībā. Nodarbībās: prezentācijas par CV un…
Jauna profesija ar Jauniešu garantiju
21 Aug 2017
Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola piedāvā jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) un nestrādā; vecumā no 17 līdz 24 gadiem (ieskaitot) un strādājošs vai pašnodarbināts iegūt profesionālo izglītību 1 vai 1,5 gadu laikā…
Profesiju prezentācijas pasākums "SuperProfs 2015"
16 Mar 2015
Ceļojošo balvu "SuperProfs Juniors 2015" ieguva 1. kursa automehāniķi, savukārt, ceļojošo balvu "SuperProfs Seniors 2015" ieguva 2. kursa automehāniķu un elektriķu apvienotā grupa.
Konkurss "Krāsošanas un dekoratīvās apdares darbi"
27 Feb 2015
5. un 6. martā Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas telpās notiks Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkurss "Krāsošanas un dekoratīvās apdares darbi". Paralēli notiks arī profesionālās kompetences pilnveides seminārs Latvijas profesionālās izglītības iestāžu…
Dzimtās valodas diena
23 Feb 2015
trešdien, 25. februārī 12.30 pils zālē. Dalībnieki: 14., 18., 23., 24./26., 34./36., 38. gr. izglītojamie. Mājas darbs: jāizveido 2 cilvēku komanda jāizveido noformējums un nosaukums (tēma "Dzimtā valoda") Komandas piedalīsies konkursā. Apbalvos individuālo konkursu (radošo…
JoomShaper