Ziemas uzņemšana Jauniešu Garantijas programmās

Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola

piedāvā jauniešiem

vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) un nestrādā;
vecumā no 17 līdz 24 gadiem (ieskaitot) un strādājošs vai pašnodarbināts

 

iegūt profesionālo izglītību 1,5 gadu laikā 

Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās,

saņemot stipendiju 70 līdz 115 EUR mēnesī 

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

KVALIFIKĀCIJA

MĀCĪBU ILGUMS

IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Klientu apkalpošanas speciālists

1,5 gadi

Vidējā izglītība

Augkopība

Augkopības tehniķis

1,5 gadi

Vidējā izglītība

 

Uzņemšanas noteikumi: šeit.

Iesniedzamie dokumenti:

  • iesniegums (skolas veidlapa);
  • aizpildīts apliecinājums par atbilstību mērķa grupai JG2 izglītības programmās (skolas veidlapa);
  • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu;
  • sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu;
  • medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u);
  • 4 fotokartītes 3x4 cm;
  • pases kopija, uzrādot oriģinālu.

 Dokumentus pieņem: līdz 2018. gada 10. janvārim darba dienās no 8:30 līdz 15:00, piektdienās līdz 12:00.

 Tālrunis uzziņām: 63074250; e-pasts uzziņām: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Sīkāka informācija un citas Jauniešu garantijas profesijas: www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija

 Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākums “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001).

JoomShaper