KARJERAS diena māksliniekiem un tehniskajiem prātiem Zaļeniekos

2016. gada 24. februārī Karjeras dienā Zaļeniekos pulcējās 56 skolēni no dažādām Jelgavas novada skolām, lai atbilstoši savai turpmākajai karjeras izvēlei papildus iepazītu ar mākslu un tehniku saistītās nozares un nepieciešamās profesionālās prasmes restauratora asistenta, mūrnieka un automehāniķa profesijās. Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un interesenti no Vircavas vidusskolas Platones filiāles radoši un aizrautīgi darbojās ģipša mozaīku darbnīcās, kur no Venēcijas stikla gabaliņiem un ģipša tika izgatavoti tējas krūžu paliknīši. Stikla krāsu toņiem izmantoja restaurētā Elejas muižas tējas namiņa dekoratīvo apdares elementu krāsu gammas, kas bija radošās amatu darbnīcas idejas iedvesmu avots. Dekoratīvo mūra elementu darbnīcā jaunieši no Kalnciema pagasta vidusskolas, Vircavas vidusskolas Platones filiāles un Lielplatones internātpamatskolas piedalījās vērpta ķieģeļa stabiņa mūrēšanā un iepazinās ar dekoratīvās arkas mūrēšanu, izmantojot koka formas. Šīs īpašās mūrēšanas tehnoloģijas pieredzi Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas izglītības programmas “Restaurācija” audzēkņi un pedagogi iepazina pieredzes braucienā Vācijā 2015. gada rudenī. Vircavas vidusskolas Platones filiāles un Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas 8. klases skolēni auto tehniskās apkopes un remonta darbnīcā sparīgi rūcināja motorus un piedalījās gan riteņu nostādījuma leņķu pārbaudē, gan motora vadības sistēmas pārbaudē un citos tehniskos darbos.

Tāpat pasākumā jauniešiem bija iespēja iepazīties Jelgavas novada Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciālistes Kristīnes Kodes stāstījumā par jauniešu unikālajām iespējām personības un karjeras izaugsmei Erasmus + programmas ārzemju pieredzes braucienos. Savā pieredzē par praksēm Vācijā un Portugālē dalījās Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas jaunieši –  IP “Restaurācija” 4. kursa audzēkne Viktorija Krasovska un IP “Autotransports” absolvents Mārcis Čivželis.

Pēc pasākuma aptaujātie jaunieši atzinīgi vērtē Karjeras dienas norisi un piedāvātās iespējas. Visi dalībnieki atzīst, ka ieguva jaunu pieredzi savai izaugsmei un vairāk nekā puse jauniešu vērtē, ka šādi pasākumi ar praktisko ievirzi noteikti atvieglo un palīdz izvēlēties savu nākamo profesiju.

Jāuzsver, ka piedaloties karjeras atbalsta pasākumos ieguvēji ir ne tikai vispārizglītojošo skolu jaunieši, kuri to laikā iepazīst dažādas profesijas. Dalība pasākumos ir nozīmīga karjeras izaugsmes iespēja profesionālo skolu jauniešiem, kuri kopā ar pedagogiem piedalās darbnīcu sagatavošanas darbos un vadīšanā, tā mācoties ne tikai profesijai nepieciešamās prasmes, bet arī strādāt komandā un prasmi komunicēt.

Pasākumu finansēja Erasmus+ projekts „Praktisko zināšanu pilnveidošana Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas audzēkņiem un pedagogiem” Nr. 2015-LV01-KA102-013236 un Jelgavas novada pašvaldība.

D. Vīpule-Kuļika

Fotoattēli sadaļā: Foto

JoomShaper