Būvniecības pedagogu un prakšu vadītāju seminārs

Valsts izglītības satura centra ESF projekta "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide" (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) ietvaros Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskolā, "Pils", Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā 2017.gada 16.-17.martā no plkst. 9:30 līdz plkst 17:30 (16 stundas), tiek organizēts profesionālās kompetences praktiskās darbības pilnveides semināra cikla 1.daļa profesionālās izglītības iestāžu būvniecības nozares pedagogiem un prakšu vadītājiem.

 Pamatojums: Valsts izglītības satura centra ESF projekta "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide" (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) 2017.gada 01.marta rīkojums Nr. 24.1.-04/23.

Semināram lūgums pieteikties elektroniski: http://webanketa.com/forms/68rk0dsp6wqpashsccwp4c9h/

Pielikumā: darba kārtība

JoomShaper