Stipendijas

Zaļenieku KAV izglītojamie saņem stipendiju no izglītības iestādes stipendiju fonda, kuru izveido no valsts budžeta līdzekļiem, paredzot vidēji katram audzēknim 14,23 EUR mēnesī. Minimālo ikmēneša stipendiju nosaka 10 EUR apmērā. Paaugstinātu stipendiju piešķir par sekmīgu mācību darbu un aktivitāti izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē pēc skolas stipendiju piešķiršanas nolikuma. Stipendiju var piešķirt līdz 150 EUR mēnesī. 
Pielikumā - stipendijas piešķiršanas kārtība.

2009. gada 20. martā tika noslēgts līgums starp Izglītības un zinātnes ministriju un Zaļenieku KAV par sadarbību Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.4. apakšaktivitātes "Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana" īstenošanā.
No 2009. gada marta mēneša papildus esošajām valsts noteiktajām stipendijām tika uzsākta mērķstipendiju izmaksa Zaļenieku KAV otrā līdz ceturtā kursa audzēkņiem - elektriķa, mūrnieka un automehāniķa profesijās.

2009.gada 22. septembrī tika noslēgts jauns līgums turpmākajam darbības periodam. Saistībā ar to no 2009./2010. mācību gada mērķstipendiju var saņemt visi izglītojamie: pirmie kursi līdz 28,46 EUR mēnesī, pārējie - līdz 71,14 EUR mēnesī.

Jauniešu garantijas izglītības programmās izglītojamie saņem stipendiju līdz 115 EUR mēnesī.

Pārskats par mērķstipendijām 2009./2010. m. g.

 

 Izmaksāts kopā
(LVL)

 Audzēkņu skaits, kas saņēmuši mērķstipendiju

 1. kursā

2. - 4. kursos

 Septembrī

4470

 53 

 122

 Oktobrī

4411

38

 113

 Novembrī

3975

34

 134

 Decembrī

4092

35

 127

 Janvārī

4729

32

 127

 Februārī

4743

33

 132

 Martā

4466

25

 122

 Aprīlī

4073

18

 113

 Maijā

4310

29

 110

 Jūnijā

3894

23

 104

Pārskats par mērķstipendijām 2010./2011. m. g.

 

Izmaksāts kopā
(LVL)

Audzēkņu skaits, kas saņēmuši mērķstipendiju

1. kursā

2. - 4. kursos

Septembrī

4002

35

107

Oktobrī

3364

26

87

Novembrī

3369

33

82

Decembrī

3268

30

91

Janvārī

 3237 

27

109 

Februārī

3796

24

105

Martā 

3723

19

122

Aprīlī

3314

22

94

Maijā

3793

21

103

Jūnijā 

3837

19

109

 Pārskats par mērķstipendijām 2011./2012. m. g.

 

Izmaksāts kopā
(LVL)

Audzēkņu skaits, kas saņēmuši mērķstipendiju

1. kursā

2. - 4. kursos

Septembrī

3357

37

85

Oktobrī 3449 40 95
Novembrī 3135 38 93
Decembrī 3828 36 91
Janvārī 3629 40 95
Februārī 3466 38 94
Martā 3424 40 88
Aprīlī 3631 45 92
Maijā

 3385

42

85

Jūnijā 

3798

45

92

Jūlijā

256

-

11

Augustā

416

-

11

 Pārskats par mērķstipendijām 2012./2013. m. g.

 

Izmaksāts kopā
(LVL)

Audzēkņu skaits, kas saņēmuši mērķstipendiju

1. kursā

2. - 4. kursos

 ESF2
Septembrī

3295

-

107

 
Oktobrī 3731 27 108  
Novembrī 2822 25 82  
Decembrī 3081 29 90  
Janvārī 4232 22 91 16
Februārī 3692 22 91 14
Martā 2914 22 57 13
Aprīlī 3444 16 75 12
Maijā 3285 23 69 10
Jūnijā 3724 23 77 13
Jūlijā 886 - - 12
Augustā 884 - - 12

ESF2 - ESF finansēta programma

Pārskats par mērķstipendijām 2013./2014. m. g.

 

Izmaksāts kopā

Audzēkņu skaits, kas saņēmuši mērķstipendiju

1. kursā

2. - 4. kursos

 ESF2
Septembrī

4851.50 LVL

13

78

32
Oktobrī 4827.00 LVL 12 81 31
Novembrī 5265.00 LVL 16 87 34
Decembrī 5187.00 LVL 17 89 32
Janvārī 6546.59 EUR 12 81 26
Februārī 6735.88 EUR  12  75  31
Martā  6363.13 EUR  8  73  29
Aprīlī 5944.79 EUR  8  66  29
Maijā 6207.97 EUR  9  68  29
Jūnijā 5845.15 EUR  10  56  31
Jūlijā 2521.43 EUR  -  -  26
Augustā 2521.43 EUR  -  - 26

Pārskats par mērķstipendijām 2014./2015. m. g.

 

Izmaksāts kopā (EUR)

Audzēkņu skaits, kas saņēmuši mērķstipendiju

JG2*

1. kursā

2. - 4. kursos

 ESF2 Izmaksāts (EUR) Audzēkņu skaits
Septembrī

5337.19

5

60

26 1190.00 17
Oktobrī 5428.27 10 56 26 1050.00 15
Novembrī 3743.61 10  56  10 1120.00 16
Decembrī  3719.40 10 56  10 980.00 14
Janvārī 2687.87  9 54  - 1310.00 15
Februārī  2943.88  11  59  -  1220.00 14
Martā  2384.68  4  48  -  970.00  11
Aprīlī  2295.01  10  44 -  1310.00  15
Maijā  2240.99  10  45  -  1530.00  17
Jūnijā  2828.64  10  56  -  1530.00  17
Jūlijā  -  -  -  -  1530.00 17
Augustā  -  -  -  -  1530.00  17

ESF2 - ESF finansēta programma
* JG2 - projekts "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros" (ID Nr. 7.2.1.JG2)

Detalizēti ar mērķstipendijas apmēriem var iepazīties pie projekta koordinatores Valijas Barkovskas Zaļenieku KAV mācību daļā, par JG2 interesēties pie projekta koordinatores Daces Vīpules-Kuļikas.

JoomShaper