Maksas pakalpojumi

Apstiprināts ar Zaļenieku PV direktores                     
18. marta rīkojumu Nr. 1-08/38                    
                
Maksas pakalpojumu cenrādis  (2013.GADS)                    
Direktore    L.Leoho            

Sagatavoja L.Jankovska                

JoomShaper