Veselības diena Laidzē
17 Feb 2014
Šogad Kurzemes-Zemgales profesionālo mācību iestāžu darbinieku VESELĪBAS diena notika Laidzes Profesionālajā vidusskolā. Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola 10 cilvēku sastāvā komandu sacensībās piedalījās vairākās disciplīnās: šautriņu un bumbiņu mešanā mērķī, stafetē, volejbolā, krustvārdu mīklu risināšanā,…
SuperProfs 2013
03 Feb 2014
Profesiju prezentācijas pasākumā "Superprofs 2013" šogad ceļojošo balvu "Superprofs Juniors 2013" ieguva 1. kursa klientu apkalpošanas grupa un "Superprofs Seniors 2013" 3. kursa elektriķu grupa.
Ziemas uzņemšana - ko piedāvā VIAA īstenotais ESF projekts?
02 Jan 2014
ESF projekts "Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai",Vienošanās Nr.2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA /VIAA/001 ESF jauniešiem arī 2013./2014. mācību gadā piedāvā apgūt 78 profesijasKo piedāvā VIAA īstenotais ESF projekts?
Ziemassvētku pasākumi
10 Dec 2013
11. 12. 2013. plkst. 18:00 Dienesta viesnīca Dienesta viesnīcas konkursa "Tīrākā un mājīgākā istabiņa" noslēguma pasākums (uzvarētāju apbalvošana) 11. 12. 2013. plkst. 12:30 DV mācību k. Nr. 3., 38. kab. Radošā Ziemassvētku rotājumu darbnīca (1-2…
Pirmā Advente
02 Dec 2013
Advente ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks, kas šogad sākas 1. decembrī. Advente ir kristiešu liturģiskā gada sākums. Advente tiek saistīta ar gavēni, mieru, klusumu un pārdomām. Šajā laikā kā simbols ir Adventes vainags, kas spēj izgaismot…
Lāpu gājiens Lāčplēša dienā
12 Nov 2013
Vienoti cīņā par Latvijas valsti 1919. gada 11. novembrī latviešu karavīri, parādot izcilu varonību, izcīnīja uzvarošas kaujas un atbrīvoja Rīgu no fon der Golca un Bermonta-Avalova karaspēka, tādējādi aizsargājot tikko dibinātās neatkarīgās Latvijas valstiskumu un…
JoomShaper