Erasmus+

"Praktisko zināšanu pilnveidošana Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas audzēkņiem un pedagogiem"

Projekta Nr.: 2015-1LV01-KA102-013236

Ieviešanas laiks: 01.06.2015.-31.05.2016.

Projekta vadošais partneris: Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola

Projekta partneri: Profesionālās izglītības centrsBerufsförderungswerk e.V. des Bauindustrieverbandes (Vācija), European Projects Development Unipessoal Lda (Portugāle)

Kopīgais finansējums EUR: 116526; 100% EK finansējums

Projekta mērķi:

1. Ar starptautisku prakšu palīdzību atbalstīt profesionālo izglītības programmu " Restaurācija" un "Autotransports" audzēkņu iemaņu (zināšanu, prasmju un attieksmes) apguvi, lai uzlabotu viņu personīgo attīstību un nodarbināmību;

2. Veikt skolas pedagoģiskā personāla profesionālo pilnveidi, lai ieviestu un attīstītu duālo profesionālo izglītības sistēmu un uzlabotu mācīšanās kvalitāti profesionālās izglītības programmās " Restaurācija" un "Autotransports";

3. Uzlabot projekta dalībnieku svešvalodas zināšanas (Angļu, vācu);

4. Palielināt skolas spējas, pievilcīgumu un starptautisko dimensiju, lai skolas profesionālās izglītības programmas " Restaurācija" un "Autotransports" atbilstu darba tirgus vajadzībām Eiropā un ārpus tās

Galvenās aktivitātes:

* Projekta sagatavošanās vizītes pie sadarbības partneriem;

* Nolikuma, vērtēšanas kritēriju izstrāde, komisijas izveide dalībnieku atlasei;

* Sagatavošanās pasākumu nodrošināšana un stažēšanās organizēšana programmas „Restaurācija” 10 audzēkņiem un nesenajiem absolventiem profesionālā izglītības iestādē Vācijā 27 dienas, pēcpasākumu nodrošināšana;

*Sagatavošanās pasākumu nodrošināšana un stažēšanās organizēšana programmas „Autotransports” 10 audzēkņiem un nesenajiem absolventiem profesionālā izglītības iestādē Portugālē 2 mēnešus, pēcpasākumu nodrošināšana;

*Sagatavošanās pasākumu nodrošināšana un stažēšanās organizēšana programmas „Restaurācija” 5 audzēkņiem profesionālā izglītības iestādē Vācijā 27 dienas, pēcpasākumu nodrošināšana;

* Četru programmas „Restaurācija” pedagogu 6 dienu profesionālās pilnveides programmas īstenošana Vācijā;

*Divu programmas „Restaurācija” pedagogu 4 nedēļu profesionālās pilnveides programmas īstenošana Vācijā;

* Divu programmas „Autotransports” pedagogu 6 dienu profesionālās pilnveides programmas īstenošana Portugālē;

* Publicitātes pasākumi: karjeras dienas, projekta noslēguma konference.

Projekta vadītājs: L.Šantare
Tālr.: 26305496
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

JoomShaper