Bērni skaita dzejolīti "oliņ boliņ" dažādās valodās, pārējie min, kāds ir šīs valsts karogs.

JoomShaper