Stipendijas

Zaļenieku KAV izglītojamie saņem stipendiju no izglītības iestādes stipendiju fonda, kuru izveido no pašvaldības budžeta līdzekļiem, paredzot vidēji katram audzēknim 14,23 EUR mēnesī. Minimālo ikmēneša stipendiju nosaka 10 EUR apmērā. Paaugstinātu stipendiju piešķir par sekmīgu mācību darbu un aktivitāti izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē pēc skolas stipendiju piešķiršanas nolikuma. Stipendiju var piešķirt līdz 150 EUR mēnesī. 
Pielikumā - stipendijas piešķiršanas kārtība.

 

 

JoomShaper