Stipendijas

Zaļenieku KAV izglītojamie saņem stipendiju no izglītības iestādes stipendiju fonda, kuru izveido no pašvaldības budžeta līdzekļiem, paredzot vidēji katram audzēknim 14,23 EUR mēnesī. Minimālo ikmēneša stipendiju nosaka 10 EUR apmērā. Paaugstinātu stipendiju piešķir par sekmīgu mācību darbu un aktivitāti izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē pēc skolas stipendiju piešķiršanas nolikuma. Stipendiju var piešķirt līdz 150 EUR mēnesī. 
Pielikumā - stipendijas piešķiršanas kārtība.

2009. gada 20. martā tika noslēgts līgums starp Izglītības un zinātnes ministriju un Zaļenieku KAV par sadarbību Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.4. apakšaktivitātes "Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana" īstenošanā.
No 2009. gada marta mēneša papildus esošajām valsts noteiktajām stipendijām tika uzsākta mērķstipendiju izmaksa Zaļenieku KAV otrā līdz ceturtā kursa audzēkņiem - elektriķa, mūrnieka un automehāniķa profesijās.

2009.gada 22. septembrī tika noslēgts jauns līgums turpmākajam darbības periodam. Saistībā ar to no 2009./2010. mācību gada mērķstipendiju var saņemt visi izglītojamie: pirmie kursi līdz 28,46 EUR mēnesī, pārējie - līdz 71,14 EUR mēnesī.

Jauniešu garantijas izglītības programmās izglītojamie saņem stipendiju līdz 115 EUR mēnesī.

 

JoomShaper