Pedagogi un audzēkņi piedalīsies Hanzas konferencē

                                            Starptautiska konference

                     „Meistari veido nākotni – jauni uzņēmēju apmācības un

                       uzņēmējdarbības nodošanas jaunajai paaudzei veidi”

Norises vieta: 2018.gada 5.jūnijā no plkst. 9.00 – 18.00 un

                                           6.jūnijā no plkst. 9.00 – 12.00

                       viesnīcā „Islande”, Ķīpsalas ielā 2, Rīgā.

Konference notiek ES Erasmus+ programmas finansētā projekta „Vienota meistaru apmācība Baltijas jūras reģiona valstīs” un citu ES finansētu projektu ietvaros.

Minētā projekta ieviešanas laikā, pamatojoties uz Vācijas meistaru apmācību pieredzi, ir izveidots plāns vienotai meistaru apmācības programmai Baltijas valstīs.

 Meistaru apmācība dažādās Baltijas valstīs ir atšķirīga, tai ir atšķirīgi kvalitātes līmeņi. Līdzās pieprasījumam pēc kvalificētiem darbiniekiem pastāv pieprasījums pēc uzņēmumu vadītājiem, kuriem bez profesionālajām un tehniskajām zināšanām būtu arī līderības un vadības prasmes. Nepieciešami profesionāļi ar pedagoga kvalifikāciju, lai veiktu apmācību pašos MVU. Stabila un augsta līmeņa amatnieku apmācība var nodrošināt uzņēmumu pēctecību, palielināt MVU konkurētspēju. Projekta ietvaros tā dalībvalstu organizācijas izstrādāja vienotu metodiku meistaru apmācībā, organizēja izmēģinājuma mācības. Latvijas Amatniecības kamerai kā projekta partnerei šie uzdevumi nebija sveši, jo mūsu organizācijas darbība veidota līdzīgi Vācijas Amatniecības kameru sistēmai. Ņemot vērā, ka Latvijas Amatniecības kamerai šobrīd nav savas juridiskas struktūrvienības, kura realizētu amatizglītības jautājumus (savulaik bija studiju programma RTU, vairākus gadus darbojās Amatu apmācības skola), viens no projekta uzdevumiem bija radīt priekšnosacījumus LAK Meistarskolas izveidei.

 Projekta galvenais partneris un konferences organizētājs ir Hanzas Parlaments – 50 kameru apvienība no 13 ziemeļeiropas valstīm, kā arī Baltijas Jūras akadēmija – 18 universitāšu koalīcija no 9 Baltijas jūras reģiona valstīm. Vienotas meistaru apmācības projekta partnere Latvijā ir Latvijas Amatniecības kamera, citu ES finansēto projektu partnere – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera.

Konferencē piedalīsies eksperti no visām Baltijas jūras reģiona valstīm, lai dalītos pieredzē un ieteikumos. Konferences tēmas ietver prezentācijas par jauno uzņēmēju apmācības iespējām, modeļiem, ko izmantot, lai nodrošinātu uzņēmumu nodošanu nākamajām paaudzēm, un atbalsta pasākumiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Plānots prezentēt konkrētus risinājumus un jau veiksmīgi realizētus izmēģinājuma projektus, savā pieredzē dalīsies uzņēmumu pārstāvji.

JoomShaper