Meistarības konkurss "Sienu krāsošanas un dekoratīvās krāsošanas darbi" 2018

Ar prieku un gandarījumu priecājamies kopā par mūsu skolas jauniešiem - IP "Restaurācija" 3. kursa audzēknēm Žannu Grigorjevu un Sofiju Grietēnu, kuras š.g. 8. un 9. martā piedalījās Latvijas profesionālo skolu meistarības konkursā "Sienu krāsošanas un dekoratīvās krāsošanas darbi".

Žanna un Sofija konkursā ieguva 3. vietu! SVEICAM un vēlam panākumus arī turpmākajā profesionālajā karjerā!

Konkursā piedalījās 14 komandas no dažadām Latvijas profesionālajām skolām, t.sk. viena komanda no Lietuvas. Konkurss notika mūsu skolā - tika veikta sienu dekoratīvā krāsošana mūsu skolas 4. stāva dienesta viesnīcas istabiņās.

Tāpat ļoti liels paldies tiem skolas audzēkņiem, kuri piedalījās konkursa sagatavošanas un organizatoriskajos darbos! Mēs to novērtējam! Tāpat liels paldies skolotājam Normundam Straujam par organizatorisko darbu un jauniešu sagatavošanu konkursam, kā arī skolotājam Armandam Ķeremskolotājam Gundaram Preisam, skolas šoferītim Aleksandram Kazakam par atbalstu konkursa sekmīgai norisei.

Dienesta viesnīcā dzīvojošie jaunieši, visi kopā novēlam, lai košās krāsas vairo Jums pozitīvo enerģiju un dzīvesprieku!

 Vairāk par konkursu Jelgavas novada mājas lapā: http://www.jelgavasnovads.lv/lv/novada-zinas/14203/profesionalas-meistaribas-konkurss-sienu-krasosanas-un-dekorativas-krasosanas-darbi/

TV ziņu video sižets: http://www.jelgavasnovads.lv/lv/video/165/profesionalo-skolu-audzekni-sacensas-meistariba/

JoomShaper