Gleznu izstāde Zaļajā muižā

Gleznošana ir tāda nodarbe, kurā jāmeklē un jātuvojas, kamēr iekšējā balss pasaka – jā, ir! Bet, kas tas tāds ir, to ir grūti pateikt, varbūt tā ir vienkārši jūsma par ekspresiju vai deformācijām, kur niansēm ir īpaša nozīme, tas attiecas gan uz krāsu izvēli, gan izpildījumu.

Tēli manos darbos atrodas sev zināmā domu atvarā, es tos uzlūkoju it kā atrautus no pārējās realitātes. Noskaņas, emocionālie stāvokļi caur mīmiku, kustību, lūzumu, plēsumu ir tas, kam vēlos savos darbos pietuvoties.

Cilvēki ir kā fragmenti, raksturi, kas atrodas vai nu analīzē, risinājumā, vai vienkārši meklējumos.

Rokraksts ir tas, pie kā vēlētos strādāt, jo caur to iespējams iepazīt to savu pasaules daļu, kas brīvību var īstenot tikai savā mākslā.

Juris Libeks

JoomShaper